سه شنبه 05 ارديبهشت 1396
Ansys Workbench1
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 6600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام