يكشنبه 10 ارديبهشت 1396
Fluent مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه21:00- 17:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 3630000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 3630000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام