جمعه 19 آذر 1395
Fluent مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
14آذر یکشنبه سه شنبه21:00- 17:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 20% 3160000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 3160000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام