سه شنبه 04 مهر 1396
(410- 70)Installing and configuring Windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/13 پنجشبه جمعه 13:00-8:00 10% 6780000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/12 شنبه-چهارشنبه 20:30-17:30 10% 6780000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام