سه شنبه 04 مهر 1396
(70-411)Administering windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/11 یکشنبه – سه شنبه 20:30-17:30 10% 7980000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام