شنبه 05 فروردين 1396
(70-411)Administering windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/02/08 جمعه - 13:00 - 08:00 3% 7620000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام