سه شنبه 06 تير 1396
(70-411)Administering windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/04/09 جمعه 13:00 - 08:00 20% 7980000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام