سه شنبه 28 دی 1395
(70-411)Administering windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/15 جمعه - 13:00 - 08:00 3% 7260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام