سه شنبه 09 خرداد 1396
(70-687)Configuring Windows 8.1
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/03/16 یکشنبه - سه شنبه - 20:30-17:30 3% 5960000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام