يكشنبه 01 اسفند 1395
(70-687)Configuring Windows 8.1
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/12/15 یکشنبه - سه شنبه - 20:30-17:30 3% 5420000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام