چهارشنبه 27 دی 1396
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار Xsteel
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه 13:00-8:00 10% 8640000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام