شنبه 07 اسفند 1395
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار Xsteel
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه 13:00-8:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 7200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام