چهارشنبه 27 دی 1396
سینمای چهار بعدی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنجشنبه 13:00-8:00 10% 12000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام