يكشنبه 01 اسفند 1395
Solid Work پیشرفته
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 17-21(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5100000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی 17-21زوج(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5100000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام