جمعه 19 آذر 1395
C++ Fundamental Core
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/24 زوج 20:30-17:30 20% 3990000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/26 جمعه - 13:00-8:00 20% 3990000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام