چهارشنبه 27 دی 1396
Web Design I (HTML5,CSS3,DW)
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/29 جمعه 18:00-13:00 10% 6650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 10% 6650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 13:00-08:00 10% 6650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام