saç protezi rolex replika saat Web Design I (HTML5,CSS3,DW)
دوشنبه 28 آبان 1397
Web Design I (HTML5,CSS3,DW)

دوره های این دپارتمان نیز به صورت هماهنگ با سیلابس های آموزشی CIW بوده و سعی بر آن دارد که با بیان مفاهیم پایه ای وب و همین طور توضیح تکنیک ها و ابزارهای جدید در این حوزه، افراد متخصص و آماده کار را رهسپار شرکت ها و مراکز مختلف کند.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/09/22 پنجشنبه، جمعه 18:00-14:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه-سه شنبه (21:00 - 18:00) 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
CALL جمعه ها 15-11 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام