يكشنبه 02 آبان 1395
Web Design Fundamental (HTML5, CSS
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/08 شنبه -چهارشنبه - 20:30-17:30 3% 3300000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/09 یکشنبه- سه شنبه -12-9 3% 3300000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/13 پنجشنبه- 13:00-8:00 3% 3300000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام