يكشنبه 04 تير 1396
Corel Draw آموزش نرم افزار

مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي دانش پذيران ) :‌

ايجاد طرحهاي ترسيمي مانند لوگوها و آرم ها – تايپو گرافي – تصوير سازي – توليد انواع كارهاي چاپي  از قبيل : بروشور ، كارت ويزيت، سر برگ ، پاكت نامه ، پوستر، جلد كتاب ، بسته بندی و ....

نمونه کار دانشپذیران

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 17-13 20% 4111250 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/04/10 زوج 20:30-17:30 20% 4111250 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام