saç protezi rolex replika saat حسابداری مالی بازرگانی
پنجشنبه 03 خرداد 1397
حسابداری مالی بازرگانی

 

دوره آموزشی تخصصی و کلاس اموزش حسابداری مالی بازرگانی ، مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک این روزها شرکت های بازرگانی، قسمت اعظم بازارهای تجاری را به خود اختصاص داده اند. با توجه به این موضوع لزوم اطلاع از روش حسابداری این شرکت ها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سرفصل دوره آموزش حسابداری مالی بازرگانی

سرفصل دوره آموزشی حسابداری مالی بازرگانی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر آشنایی با استهلاک و داراییهای ثابت و روشهای محاسبه آن حسابداری موجودی کالا و روشهای قیمت گذاری آن در سیستمهای کنترل ادواری و کنترل دایمی موجودیها حسابداری وجوه نقد و بانک و تنخواه گردان و تهیه صورت مغایرت بانکی حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصل حسابداری اسناد دریافتنی ، سفته ، برات ، و مباحث مربوط به دریافت وصول و ظهر نویسی

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 18-14 20% 6000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call زوج 20:30-17:30 20% 6000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call فرد 17:30-20:30 20% 6000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام