saç protezi rolex replika saat ICDL 2016 Level II
دوشنبه 01 بهمن 1397
ICDL 2016 Level II

 (ICDL 2) دوره های عمومی مهارت های هفتگانه

به مدت 63 ساعت

 مناسب برای افراد آشنا به

 ICDL 1

مورد نیاز برای همه مشاغل

مجتمع فنی تهران - نمایندگی نارمک

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/11/26 جمعه ها ساعت 18:00-13:00 10% 3600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/10/25 یکشنبه-سه شنبه ها ساعت 20:30- 17:30 10% 3600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی روزهای زوج ساعت 20:30-17:30 10% 3600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/12/01 روزهای زوج ساعت 13-8 20% 3600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام