پنجشنبه 02 فروردين 1397
ICDL II

 (ICDL 2) دوره های عمومی مهارت های هفتگانه

به مدت 63 ساعت

 مناسب برای افراد آشنا به

 ICDL 1

مورد نیاز برای همه مشاغل

مجتمع فنی تهران - نمایندگی نارمک

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/02/14 جمعه 18:00-13:00 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/02/17 زوج13:00-8:00 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه سه شنبه 21:00-17:30 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام