شنبه 27 آبان 1396
ICDL II

 (ICDL 2) دوره های عمومی مهارت های هفتگانه

به مدت 63 ساعت

 مناسب برای افراد آشنا به

 ICDL 1

مورد نیاز برای همه مشاغل

مجتمع فنی تهران - نمایندگی نارمک

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/23 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
03/09/96 جمعه 8 الی 13 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
24/08/96 زوج 8 الی 11 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
24/08/96 زوج 20:30-17:30 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام