سه شنبه 04 مهر 1396
ICDL II

 (ICDL 2) دوره های عمومی مهارت های هفتگانه

به مدت 63 ساعت

 مناسب برای افراد آشنا به

 ICDL 1

مورد نیاز برای همه مشاغل

مجتمع فنی تهران - نمایندگی نارمک

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
11/07/96 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
14/07/96 جمعه 19-14 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
11/07/96 فرد11:00-8:00 10% 3260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام