saç protezi rolex replika saat ICDL 2016 Level I
سه شنبه 27 شهريور 1397
ICDL 2016 Level I

 (ICDL 1) دوره های عمومی مهارتهای هفتگانه


ICDL Level1
آموزش مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم عامل (Windows8)، واژه پرداز (Microsoft Office Word)، استفاده از اینترنت، ایمیل و مدیریت ایمیل با نرم افزار Outlook

به مدت 68 ساعت

مناسب برای کلیه افراد و مورد نیاز برای همه مشاغل

مجتمع فنی تهراننمایندگی نارمک

 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/06/10 روزهای زوج ساعت 13:00-8:00 20% 3800000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه-سه شنبه ها ساعت 20:30-17:30 10% 3800000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/06/30 جمعه ها ساعت 13:00-08:00 10% 3800000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی روزهای زوج ساعت 20:30 - 17:30 10% 3800000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام