پنجشنبه 05 مرداد 1396
ICDL I

 (ICDL 1) دوره های عمومی مهارتهای هفتگانه


ICDL Level1
آموزش مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم عامل (Windows8)، واژه پرداز (Microsoft Office Word)، استفاده از اینترنت، ایمیل و مدیریت ایمیل با نرم افزار Outlook

به مدت 68 ساعت

مناسب برای کلیه افراد و مورد نیاز برای همه مشاغل

مجتمع فنی تهراننمایندگی نارمک

 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
08/05/96 یکشنبه-سه شنبه 11-8 3% 3460000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
16/05/96 زوج 20:30-17:30 3% 3460000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
20/05/96 جمعه 13-8 3% 3460000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام