سه شنبه 03 مرداد 1396
CATIA II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6900000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام