شنبه 04 فروردين 1397
CATIA II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17:00-14:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 6000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام