سه شنبه 04 مهر 1396
CATIA II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17:00-14:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 6900000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام