saç protezi rolex replika saat MS Project
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
MS Project

یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزار MSP می باشد. MSP یعنی Micro Soft Project و نرم افزاری است که توسط شرکت Microsoft جهت انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه طراحی و ارائه شده است. این نرم افزار به مدیران و کارشناسان پروژه کمک می کند تا بتوانند برای یک پروژه برنامه زمانبندی تهیه نمایند، همچنین این نرم افزار آنها را در تخصیص و تسطیح منابع و بودجه بندی به آنها کمک می کند.سپس با این نرم افزار می توان پیشرفت زمانی و فیزیکی واقعی فعالیت ها را وارد نمود تا بتوان آنها را با برنامه هدف مقایسه نمود و پی به انحرافات بوجود آمده در پروژه برد.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/03/03 جمعه ها 13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 7500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
رزرو تلفنی روزهای زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 7500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام