saç protezi rolex replika saat برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار oracle Primavera P6
دوشنبه 25 شهريور 1398
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار oracle Primavera P6

Oracle Primavera Project Management Ver. 8.2 یکی دیگر از نرم افزارهای کنترل و مدیریت پروژه می باشد که در چند سال اخیر استفاده از آن رواج پیدا کرده است. این نرم افزار که به اختصار P6 نامیده می شود با امکان استفاده برای چندین کاربر و پروژههای چندگانه (Multi Project) اطلاعات مختلف مربوط به زمان، هزینه ومنابع پروژهها را درسطوح مختلف سازمان و امکان تحلیل و بررسی آنها را در اختیار کاربران قرار می دهد. این نرم افزار مناسب سازمانهایی است که با مدیریت پروژههای مختلف و امکان تعریف کاربران متعدد (با دسترسی های تعریف شده) در یک بخش یا کل سازمان سر وکار دارند. این برنامه ساختار پروژهای سازمان (EPS )متشکل از تعداد نامحدود پروژه ،فعالیت ، برنامه مبنا ،منابع ،ساختار شکست کار (WBS) ، ساختار شکست سازمانی (OBS) ،کدهای مختلف و روش مسیر بحرانی برای زمانبندی و تسطیح منابع را پشتیبانی می کند.این نرم افزار همچنین امکاناتی برای مدیریت متمرکز منابع مهیا می سازد که شامل قابلیت تائید تایم شیت منابع و امکان ارتباط با منابع پروژه از طریق برنامه جانبی Primavera Timesheet می باشد. همچنین مدیریت ریسک ،وقایع (Issue) پروژه و مدیریت آستانه ها (Thresholds) را در خود دارد. از دیگر قابلیتهای این نرم افزار می توان به ویژگی پیگیری (Tracking) اشاره کرد که کاربران را قادر می سازد اطلاعات زمان ،هزینه و ارزش کسبشده (Earned Value) در سطوح مختلف سازمان خلاصه سازی نمایند.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
رزرو تلفنی جمعه ها 8:30-12:30 10% 9000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/06/06 روزهای زوج 21-18 10% 9000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام