يكشنبه 10 ارديبهشت 1396
SolidWorks I

 

Solidworks

نرم افزار Solidworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ی طراحی وخصوصا طراحی سه بعدی است. در این نرم افزار بخش های مجزایی برای مدل سازی وعملیات ورق کاری وجوش کاری وریخته گری وقالب سازی وهم چنین تحلیل تنش و مدلسازی رفتار ومقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد.ویژگی برجسته ی این نرم افزار در مقایسه با نرم افزار های مشابه برخورداری از محیط ساده وآسان می باشد.علی رغم سادگی وسهولت کاربرد این نرم افزار دارای توانای چشم گیر در زمینه ی طراحی است.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه17-13(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 6030000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21:00- 17:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6030000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 6030000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6030000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام