چهارشنبه 27 دی 1396
طراحی مکانیک به کمکSolidWorks I

 

Solidworks

نرم افزار Solidworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ی طراحی وخصوصا طراحی سه بعدی است. در این نرم افزار بخش های مجزایی برای مدل سازی وعملیات ورق کاری وجوش کاری وریخته گری وقالب سازی وهم چنین تحلیل تنش و مدلسازی رفتار ومقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد.ویژگی برجسته ی این نرم افزار در مقایسه با نرم افزار های مشابه برخورداری از محیط ساده وآسان می باشد.علی رغم سادگی وسهولت کاربرد این نرم افزار دارای توانای چشم گیر در زمینه ی طراحی است.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/15 جمعه ها 12-8(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام